Zachodniopomorskie / SZCZECIN

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Film Promocyjny

71-332 SZCZECIN
Marii Skłodowskiej-Curie 4
+48 796 308 468 • +48 796 308 376

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje na rynku już od 25 lat. Znamienicie o skali przeobrażeń Uczelni w całym tym okresie świadczą przede wszystkim nasi absolwenci, których liczba sięga dzisiaj ponad 10 tysięcy. Wszyscy nasi absolwenci są doskonale przygotowani do dalszych studiów, a nade wszystko, jako wysokospecjalistyczna kadra, do pracy na stanowiskach zawodowych w zależności od skończonego kierunku studiów I,II stopnia oraz studiów podyplomowych realizowanych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. WSAP  jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku Administracja (studia I stopnia i studia II stopnia) oraz na kierunku Prawo (studia 5-letnie magisterskie). W naszej ofercie znajdują się także Studia Podyplomowe i Szkolenia. Wszytkie zajęcia prowadzone są przez wybitnych praktyków w swoich dziedzinach. Zajecia odbywają się w formach praktycznych w połączeniu z teorią. W budynku uczelni znajduje się akademik i bistro, dzięki temu naszym słuchaczom zapewniamy pełne zaplecze dydaktyczne i socjalne w jednym miejscu. Uczelnia od roku akademickiego 2020/2021 realizować będzie również kształcenie zdalne w formie e-lerning zapewniając tym samym możliwość maksymalnego zdobywania wiedzy przy minimum ponoszenia kosztów.  Warto studiować u nas ponieważ: - Studia administracyjne dają uniwersalne i przydatne na rynku pracy wykształcenie oraz umiejętności. - Dyplom licencjata lub magistra naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego dodatkowo równolegle można podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 57.

Państwowa Komisja Akredytacyjna w Uchwale Nr 1016/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia wydała WSAP ocenę pozytywną.  STUDIUJĄC U NAS MAJĄ PAŃSTWO CZAS NA PRACĘ, PASJĘ, ŻYCIE TOWARZYSKIE I RODZINNE. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz promocjami na rok akademicki 2020/2021. REKRUTACJA U NAS JUŻ TRWA! 

link
Film Promocyjny

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne2460 PLN / semestr
Specjalności
administracja publiczna
administracja wymiaru sprawiedliwości
rachunkowość i skarbowość podatkowa
prawno-biznesowa

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne2550 PLN / semestr
Specjalności
administracja samorządowa
prawno-biznesowa
administracja bezpieczeństwa publicznego

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego. Prawo otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne2600 PLN / semestr

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego. Prawo otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne2600 PLN / semestr

ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Absolwenci kierunku administracja ochrony środowiska zdobędą kwalifikacje w zakresie m. in. gospodarowania zasobami środowiska, kreowania polityki proekologicznej, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, a także działań w sytuacjach zagrożenia środowiska, tworzenia projektów i pozyskiwania środków funduszy wspólnotowych Unii Europejskiej oraz rozliczeń finansowych, szacowania szkód środowiskowych i naliczania kar.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3800 PLN / rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3700 PLN / rok

ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia tych, których interesuje praca w wymiarze sprawiedliwości – szczególnie dla pracowników sądów, prokuratury, zakładów karnych, poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz wszystkich instytucji pomocy prawnej.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3500 PLN / rok

ADMINISTROWANIE OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia kierowane są do osób, które administrują i zarządzają opieką nad osobami starszymi: kierowników, zarządców, i właścicieli domów opieki – domów pogodnej starości. To także studia dla tych, którzy chcą w przyszłości prowadzić taki ośrodek – założyć prywatny dom opieki. Oferta kierowana jest do osób już pracujących w placówkach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach pomocy społecznej oraz administracji publicznej, jak również do tych, którzy planują w nich pracę w przyszłości.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3300 PLN / rok

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę. To także oferta dla dyrektorów firm i instytucji publicznych, oraz prezesów spółek komunalnych.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne4000 PLN / rok

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia dla wszystkich osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dla tych którzy chcą uzyskać nową specjalność zawodową. Polecane także specjalistom ds. kadr – jako uzupełnienie kwalifikacji.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3100 PLN / rok

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Sprawy bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach niepokoju, konfliktów i kryzysów w ostatnim czasie nabierają szczególnego znaczenia. Kwestia zarządzania w sytuacjach kryzysowych nakłada szereg obowiązków na funkcjonariuszy państwowych, a także osoby zatrudnione na różnym szczeblu samorządu terytorialnego.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3600 PLN / rok

HR MANAGER
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Człowiek, a w szczególności jego wiedza umiejętności, osobowość, talenty, kreatywność stanowią jeden z najważniejszych zasobów współczesnej organizacji pracy. Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim w firmie, czy urzędzie ma kluczowe znaczenie na współczesnym rynku pracy.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3800 PLN / rok

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM PODSTAWOWY
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne4500 PLN / rok

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne5200 PLN / rok

KADRY I PŁACE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3800 PLN / rok

KREOWANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3600 PLN / rok

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNO – SAMORZĄDOWA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia dla tych, którzy pracują, bądź chcą pracować w administracji publicznej, w urzędach, samorządach, oraz komórkach prawnych prywatnych podmiotów i organizacji pozarządowych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania aktów prawnych, a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Studia podyplomowe  legislacja administracyjno-samorządowa polecane są szczególnie osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces tworzenia aktów prawa – pracownikom biur rad gminy i miasta, powiatów, komórek prawnych, a także tym którzy mają do czynienia ze stanowieniem prawa na szczeblu lokalnym lub w swojej organizacji. Szczególne wymagania stawiane legislatorom oraz pracownikom samorządów i osobom reprezentującym organizacje społeczne, rosnąca liczba wydawanych aktów pranych i stopień skomplikowania naszego systemu prawnego sprawiają, że poszukiwane są osoby posiadające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie legislacji.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3700 PLN / rok

MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3600 PLN / rok

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI OCHRONY ZDROWIA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia dla osób związanych ze służbą zdrowia – personelu medycznego, managerów służby zdrowia, dla wszystkich tych, którzy chcą w nowoczesny sposób kierować placówkami zdrowotnymi

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3800 PLN / rok

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w placówce oświatowej. Program studiów jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 10.11.2015 r.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne2800 PLN / rok

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Skuteczne odzyskiwanie należności jest gwarancją utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. W procesie windykacji należności, niezależnie czy zajmuje się tym samodzielnie przedsiębiorca, czy wyspecjalizowana firma windykacyjna najistotniejsza jest biegła znajomość procedur sądowych i egzekucyjnych.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne4150 PLN / rok

PRAWO ADMINISTRACYJNE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3700 PLN / rok

PRAWO PRACY
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia nie tylko dla kadrowych. Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu, zwalnianiu, o urlopach, wymiarze czasu pracy.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3800 PLN / rok

PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia adresowane są do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko lub obowiązki zawodowe odczuwają potrzebę zdobycia lub rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3600 PLN / rok

STUDIA PODYPLOMOWE DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia skierowane są zarówno do kandydatów na członków rad nadzorczych, przygotowujących się do egzaminu państwowego, jak i osób pełniących funkcję członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swą wiedzę, jak i szukających nowych rozwiązań dla organizacji, w której już funkcjonują. Program studiów zawiera pełen zakres tematyczny wynikający z treści art. 21 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259, z późn. zm.) – jest zgody z treściami egzaminu dla członków rad nadzorczych.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3800 PLN / rok

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej, z szeroko pojętym ubezpieczeniowym zarządzaniem ryzykiem, produktami ubezpieczeniowymi oraz organizacją i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, a także z poszczególnymi elementami zarządzania zakładem ubezpieczeń

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3900 PLN / rok

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Studia są przeznaczone w szczególności dla osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3900 PLN / rok