Zachodniopomorskie / SZCZECIN

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

SZCZECIN Marii Skłodowskiej-Curie 4, Szczecin

rekrutacja@wsap.szczecin.pl rektorat@wsap.szczecin.pl

https://wsap.szczecin.pl/

+48 796 308 468 • +48 796 308 376

Oferta Edukacyjna

O nas

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje na rynku już od 25 lat. Znamienicie o skali przeobrażeń Uczelni w całym tym okresie świadczą przede wszystkim nasi absolwenci, których liczba sięga dzisiaj ponad 10 tysięcy. Wszyscy nasi absolwenci są doskonale przygotowani do dalszych studiów, a nade wszystko, jako wysokospecjalistyczna kadra, do pracy na stanowiskach zawodowych w zależności od skończonego kierunku studiów I,II stopnia oraz studiów podyplomowych realizowanych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. WSAP  jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku Administracja (studia I stopnia i studia II stopnia) oraz na kierunku Prawo (studia 5-letnie magisterskie). W naszej ofercie znajdują się także Studia Podyplomowe i Szkolenia. Wszytkie zajęcia prowadzone są przez wybitnych praktyków w swoich dziedzinach. Zajecia odbywają się w formach praktycznych w połączeniu z teorią. W budynku uczelni znajduje się akademik i bistro, dzięki temu naszym słuchaczom zapewniamy pełne zaplecze dydaktyczne i socjalne w jednym miejscu. Uczelnia od roku akademickiego 2020/2021 realizować będzie również kształcenie zdalne w formie e-lerning zapewniając tym samym możliwość maksymalnego zdobywania wiedzy przy minimum ponoszenia kosztów.  Warto studiować u nas ponieważ: - Studia administracyjne dają uniwersalne i przydatne na rynku pracy wykształcenie oraz umiejętności. - Dyplom licencjata lub magistra naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego dodatkowo równolegle można podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 57.

Państwowa Komisja Akredytacyjna w Uchwale Nr 1016/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia wydała WSAP ocenę pozytywną.  STUDIUJĄC U NAS MAJĄ PAŃSTWO CZAS NA PRACĘ, PASJĘ, ŻYCIE TOWARZYSKIE I RODZINNE. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz promocjami na rok akademicki 2020/2021. REKRUTACJA U NAS JUŻ TRWA! 

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2460.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
administracja publiczna
administracja wymiaru sprawiedliwości
rachunkowość i skarbowość podatkowa
prawno-biznesowa

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2550.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
administracja samorządowa
prawno-biznesowa
administracja bezpieczeństwa publicznego

ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Absolwenci kierunku administracja ochrony środowiska zdobędą kwalifikacje w zakresie m. in. gospodarowania zasobami środowiska, kreowania polityki proekologicznej, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, a także działań w sytuacjach zagrożenia środowiska, tworzenia projektów i pozyskiwania środków funduszy wspólnotowych Unii Europejskiej oraz rozliczeń finansowych, szacowania szkód środowiskowych i naliczania kar.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia tych, których interesuje praca w wymiarze sprawiedliwości – szczególnie dla pracowników sądów, prokuratury, zakładów karnych, poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz wszystkich instytucji pomocy prawnej.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3500.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


ADMINISTROWANIE OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia kierowane są do osób, które administrują i zarządzają opieką nad osobami starszymi: kierowników, zarządców, i właścicieli domów opieki – domów pogodnej starości. To także studia dla tych, którzy chcą w przyszłości prowadzić taki ośrodek – założyć prywatny dom opieki. Oferta kierowana jest do osób już pracujących w placówkach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach pomocy społecznej oraz administracji publicznej, jak również do tych, którzy planują w nich pracę w przyszłości.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę. To także oferta dla dyrektorów firm i instytucji publicznych, oraz prezesów spółek komunalnych.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia dla wszystkich osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dla tych którzy chcą uzyskać nową specjalność zawodową. Polecane także specjalistom ds. kadr – jako uzupełnienie kwalifikacji.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3100.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Sprawy bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach niepokoju, konfliktów i kryzysów w ostatnim czasie nabierają szczególnego znaczenia. Kwestia zarządzania w sytuacjach kryzysowych nakłada szereg obowiązków na funkcjonariuszy państwowych, a także osoby zatrudnione na różnym szczeblu samorządu terytorialnego.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


HR MANAGER
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Człowiek, a w szczególności jego wiedza umiejętności, osobowość, talenty, kreatywność stanowią jeden z najważniejszych zasobów współczesnej organizacji pracy. Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim w firmie, czy urzędzie ma kluczowe znaczenie na współczesnym rynku pracy.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM PODSTAWOWY
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4500.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5200.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


KADRY I PŁACE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


KREOWANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


LEGISLACJA ADMINISTRACYJNO – SAMORZĄDOWA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia dla tych, którzy pracują, bądź chcą pracować w administracji publicznej, w urzędach, samorządach, oraz komórkach prawnych prywatnych podmiotów i organizacji pozarządowych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania aktów prawnych, a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Studia podyplomowe  legislacja administracyjno-samorządowa polecane są szczególnie osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces tworzenia aktów prawa – pracownikom biur rad gminy i miasta, powiatów, komórek prawnych, a także tym którzy mają do czynienia ze stanowieniem prawa na szczeblu lokalnym lub w swojej organizacji. Szczególne wymagania stawiane legislatorom oraz pracownikom samorządów i osobom reprezentującym organizacje społeczne, rosnąca liczba wydawanych aktów pranych i stopień skomplikowania naszego systemu prawnego sprawiają, że poszukiwane są osoby posiadające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie legislacji.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI OCHRONY ZDROWIA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia dla osób związanych ze służbą zdrowia – personelu medycznego, managerów służby zdrowia, dla wszystkich tych, którzy chcą w nowoczesny sposób kierować placówkami zdrowotnymi

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w placówce oświatowej. Program studiów jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 10.11.2015 r.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Skuteczne odzyskiwanie należności jest gwarancją utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. W procesie windykacji należności, niezależnie czy zajmuje się tym samodzielnie przedsiębiorca, czy wyspecjalizowana firma windykacyjna najistotniejsza jest biegła znajomość procedur sądowych i egzekucyjnych.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4150.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego. Prawo otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2600.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego. Prawo otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2600.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


PRAWO ADMINISTRACYJNE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


PRAWO PRACY
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia nie tylko dla kadrowych. Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu, zwalnianiu, o urlopach, wymiarze czasu pracy.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia adresowane są do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko lub obowiązki zawodowe odczuwają potrzebę zdobycia lub rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


STUDIA PODYPLOMOWE DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia skierowane są zarówno do kandydatów na członków rad nadzorczych, przygotowujących się do egzaminu państwowego, jak i osób pełniących funkcję członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swą wiedzę, jak i szukających nowych rozwiązań dla organizacji, w której już funkcjonują. Program studiów zawiera pełen zakres tematyczny wynikający z treści art. 21 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259, z późn. zm.) – jest zgody z treściami egzaminu dla członków rad nadzorczych.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej, z szeroko pojętym ubezpieczeniowym zarządzaniem ryzykiem, produktami ubezpieczeniowymi oraz organizacją i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, a także z poszczególnymi elementami zarządzania zakładem ubezpieczeń

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3900.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia są przeznaczone w szczególności dla osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3900.00 PLN / rok

Pliki do pobrania